inoxvrbovsek sq certifika

Odpadna voda

Voda je vir življenja – zato si zasluži zdrav odnos in gospodarno ravnanje.

ODPADNA VODA

Čistilne naprave odpadnih vod in urejene kanalizacije so nepogrešljiv del infrastrukture sodobne družbe. Pred leti so bile čistilne naprave veliki bazeni z mešali in nekaj kemije, sodobni standardi pa zahtevajo kvalitetnejše čiščenje vode pred vračanjem v vodotoke.

Temu primerna je tudi tehnološka oprema sodobne čistilne naprave, ki vsebuje naprave za mehansko predčiščenje, zgoščevanje blata in usedlin, kemično in biološko obdelavo.

Vgradnjo nove opreme vključuje transport in montažo, kar ni enostaven postopek – najprej je potrebno temeljito proučiti navodila in raznovrstne specifiko opreme in pogojev na objektu. Nato pa določiti natančen načrt transporta in montaže z vključenimi rednimi in izrednimi razmerami in imeti pripravljene tudi dobre rezervne rešitve v kolikor kaj ne gre po planu.

Neobhodne so tudi usklajene tehnično podprte ekipe monterjev z izkušnjami, univerzalnim znanjem, zanesljivostjo in dobrim vodenjem. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb izdelkov in posledično prekinitev garancij proizvajalcev opreme, kar povzroči večjo materialno škodo in izgubo časa. Zagovarjamo teorijo, da se malenkost večji vložek v dobrega izvajalca in kvalitetne izdelke na začetku dolgoročno bogato obrestuje skozi stroške, ki bi jih sicer imeli z moteno proizvodnjo in dodatnim vzdrževanjem skozi desetletja uporabe.

Naše podjetje že precej let aktivno sodeluje pri izgradnjah čistilnih naprav in kanalizacijskih črpališč, od montaže težkih zahtevnih naprav, do izdelave vseh potrebnih cevovodov in vgradne opreme. Predlagamo, da si ogledate naš asortima najpogostejših elementov inox opreme, v kolikor pa iščete kaj drugega, vam bomo z veseljem ustregli in izvedli po vašem predlogu. Zaradi vlage v tovrstnih objektih proizvajamo opremo kjer je možnost prisotnosti agresivnih kemikalij iz materialov inox AISI 316, ostalo opremo pa iz inox AISI 304.

Naši prvi vgrajeni izdelki so stari že skoraj 30 let in večina še vedno brezhibno deluje. Delajo ji naši izkušeni mojstri po najsodobnejših tehnoloških postopkih, iz visoko-kakovostnih materialov, zato smo po končanih montažah pogosto deležni pohval in nikoli reklamacij…